Primatep: Komíny - služby a poradenství - Primatep, komíny, vložkování komínu, nerezové komíny, stavební práce, zateplení Primatep: Stavební činnost - Primatep, komíny, vložkování komínu, nerezové komíny, stavební práce, zateplení Primatep: Komíny - montáže - Primatep, komíny, vložkování komínu, nerezové komíny, stavební práce, zateplení

Komíny - montáže

Dodávky a montáže komínů

Zdroje tepla vyžadují správně nadimenzované a dokonale provedené zařízení k odvodu spalin - spalinovou cestu (tedy komín a kouřovod).
Moderní zdroje tepla plní požadavky kladené na ochranu životního prostředí a úspory energie. Vyznačují se vysokou účinností, modulovaným způsobem provozu, optimálním využitím energie. Vyznačují se vysokou účinností, modulovaným způsobem provozu, optimálním využitím energie. Výsledkem toho jsou malé hmotnostní toky spalin, nízké a kolísavé teploty spalin a vysoké podíly vody ve spalinách. Následkem tohoto vývoje narůstá počet poškozených starých masivních komínů, jejichž provedení je pro nové zdroje nevhodné. Proto je nezbytně nutné při výměně starého nebo instalaci nového spotřebiče neopomenout správně nadimenzovat a navrhnout spalinovou cestu a komínovou konstrukci. Moderní spalinová cesta musí plnit následující požadavky - rychlý ohřev systému, provedení vodotěsné a odolné proti kondenzátům, při přetlaku ve spalinové cestě provedení přetlakové, případně vysokopřetlakové.

Vložkování stávajících komínů

Vložkování komínů se nejčastěji provádí při rekonstrukcích stávajících komínů.
Vyvložkování komínu spočívá v tom, že se do stávajícího komína, zpravidla zděného, nainstaluje komínová vložka. Tím dojde k úpravě jednovrstvého komína na komín vícevrstvý. Instalací komínové vložky dojde ke zlepšení tepelně izolačních vlastností komínového průduchu a současně je vnitřní stěna stávajícího průduchu chráněna před působením spalin a kondenzátů spalin.
Vložkováním komínů lze také případně účinně zmenšit průřez komína, pokud to požadují podmínky provozu spotřebiče (např. kondenzační kotle).

Provádíme vložkování komínů pro všechny druhy paliv a spotřebičů a to nerezovými, polypropylenovými, pevnými i ohebnými, a keramickými komínovými vložkami, dodávanými renomovaným výrobcem komínových systémů firmou SCHIEDEL.

Nové komíny

Používají se při nové výstavbě nebo v případě, že není možné provést z různých důvodů vložkování stávajícího komína.
Dodáváme a montujeme vícevrstvé nerezové a keramické komínové systémy firmy SCHIEDEL.

Komíny kotvené k objektu (fasádní komíny)

Jedná se o komíny vedené po vnější stěně objektu nebo vnitřkem objektu. Pomocí objímek a konzol jsou kotveny ke stěně.
Nejčastěji se jedná o vícevrstvé komíny - komínové systémy. Komínové vložky jsou opatřeny tepelnou izolací a vnějším opláštěním. Výhodou těchto komínů jsou malé nároky na prostor, nízká hmotnost a rychlá montáž. Komíny jsou schopné provozu ihned po dokončení montáže.
Vnější opláštění fasádních komínů je možné realizovat jak v klasickém nerezovém lesklém provedení, tak i v odstínech barevné stupnice RAL.

Volně stojící komíny (komíny se samostatnou ocelovou konstrukcí)

Volně stojící komíny se využívají nejčastěji tam, kde je potřeba umístit komíny mimo objekt, nebo tam, kde je nedostatečná výška budovy (kotelny) a s ohledem na tahové poměry a rozptyl je potřeba výška větší.
Jedná se o komíny, kdy jsou komínové průduchy umístěné na ocelové konstrukci. Ocelová konstrukce může být umístěná zcela mimo objekt (samonosná) na vlastním základu, případně částečně kotvená k objektu. Provedení ocelové konstrukce je dáno požadavkem odběratele (nosný ocelový sloup, příhradová konstrukce) a místními podmínkami. Protože možností provedení ocelových konstrukcí a způsobů řešení na nich umístěných komínových průduchů je téměř nekonečné množství, i s ohledem na architektonické důvody, řeší se tyto případy individuálně.

Kouřovody

Součástí dodávek a montáží komínů jsou i jedno i vícevrstvé nerezové kouřovody.

PRIMATEP s.r.o. je vždy připraven poskytnout všem odběratelům a zákazníkům kompletní servis, poradenskou službu a provedení požadovaných prací v dohodnutém termínu a vysoké kvalitě.

Reference

  • Bytové domy Praha - Břevnov - oprava a rekonstrukce
  • Panelový dům Kladno, ČSA 3219-3220 - oprava a rekonstrukce
  • Panelový dům s 66 malometrážními byty Krupka - oprava a rekonstrukce
  • Rekreační středisko Kamzík Studený
  • Zateplení Rodinného domu Litvínov
... více informací

Telefon: +417 816 010, +417 816 042, +417 816 040, fax: +420 417 560 127, e-mail: primatep@primatep.cz
Copyright ©2010 PRIMATEP s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Created by UpFront